Usalda oma kinnisvara majandamine asjatundjale
 

Juhendid, uuringud

Revisjoni reglement

Elamu renoveerimise tasuvuse analüüs

Elamufondi jätkusuutlikkuse säilitamine läbi ventilatsiooni probleemide tüüplahenduste väljatöötamise. TTÜ 2007.

Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud elamute ehitusfüüsikalise olukorra uuring. TTÜ 2010.

Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga. TTÜ 2009.