Usalda oma kinnisvara majandamine asjatundjale
 

Haldus

Haldusteenus garanteerib Teie kinnisvara haldus- ja hoolduskorralduse kutsetunnistusega spetsialistide poolt.

Teenusega kaasnevad:

• korteriühistu tegevjuhi kohustuse täitmine ja Ühistu juhatuse otsuste elluviimine.
• dokumentatsiooni korrashoid.
• korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine.
• üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine.
• juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine.
• kuluarvestite näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele.
• ühistu nimel vajalike lepingute sõlmimine teenuste tarnimiseks ning eriseadmete hoolduseks.
• tegevusaruannete esitamine juhatusele ning Ühistu üldkoosolekule.
• kaks korda aastas elamu ülevaatuse teostamine, maja tehnilise seisukorra väljaselgitamiseks.
• elamu remondikava koostamine ning elluviimine.
• kulude analüüs - elamu üldmõõtjate näitude analüüs, lekete või kuritarvituste tuvastamiseks.
• võlgnikega suhtlemine.

Pakkumise saamiseks täitke see ankeet, salvestage ja saatke meile.