Usalda oma kinnisvara majandamine asjatundjale
 

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenus garanteerib Teile usaldusväärse, seadustest lähtuva ja headele raamatupidamistavadele vastava raamatupidamise ja kuluarvestuse.

Teenusega kaasnevad:

• makseteatiste ja arvete koostamine
• arveldused
• aruandluse koostamine
• maksu- ja muude ametitega suhtlemine

Teenuse maksumus sõltub paljudest teguritest. Näiteks ühesugustes majades võib olla erinev arv töötasu saajaid; töötasu võib olla arvestatud kuupalgana või tunnitariifi alusel sõltuvalt graafikujärgsest töötundide arvust. Majas võivad olla rentnikud või äripinnad. See kõik mõjutab teenuse hinda.

Alljärgnevalt on toodud orienteeruvad raamatupidamise teenuse hinnad.

Korterite arv majas

10-20

21-60

61-90

91-170

171-

Teenuse maksumus €/kuu

48-90

90-120

120-160

160-300

300-400

Pakkumise saamiseks täitke see ankeet, salvestage ja saatke meile.