Usalda oma kinnisvara majandamine asjatundjale
 

Hooldus

Hooldusteenused on kas ennetuslikud, plaanilised või tingimuslikud tegevused, tagamaks hoone osade ja tehnosüsteemide jätkuv kasutamine ja funktsioneerimine.
Enamasti on tehnohoolduse osas seaduses esitatud nõuded ja sellest tulenevalt on vaja teha regulaarselt tegevusi (ATS hooldus, soojasõlme ja küttesüsteemi hooldus, elektri käidujuhtimine, liftihooldus, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus jne), ilma milleta hoone käiku andmine ja kasutamine pole lubatud.

Plaanilise tehnohoolduse käigus puhastatakse näiteks veefiltrid, küttefiltrid, settekaevud. Tingimusliku hoolduse käigus vahetatakse näiteks läbipõlenud lambipirnid, asendatakse lõhutud seadmed jne. Avarii- ja dispetšerteenus kujutab endast 24h valmisolekut lahendada hoonega tekkinud probleeme või küsimusi.

Objektide hooldamisega seotud tegevused:

• küttesüsteemi tehnohooldus
• veevarustuse tehnohooldus
• kanalisatsioonisüsteemi tehnohooldus
• elektripaigaldise käidukorraldamine ja käit
• avariiteadete vastuvõtmine 24h tundi ööpäevas
• avarii lokaliseerimine 2h jooksul ja likvideerimine 24h jooksul. Väikerikete kõrvaldamine 48h jooksul.
• avariitööd vastavalt hinnakirjale.
 
Pakkumise saamiseks täitke see ankeet, salvestage ja saatke meile.