Usalda oma kinnisvara majandamine asjatundjale
 

Lugu 3. Hoovid korda!

Andrei: - Jah, tore on nüüd teie maja ees! On ehitatud parkla ja kõnnitee on parandatud.

Toomas: - Jah. Aga palju oli vastaseid ja kahtlejaid. Koosolekul arutati pikka aega, on meil seda vaja või mitte.

A: - Oleme ka arutanud.

T: - Ja mida?

A: - Oh, eidekesed hakkasid karjuma – meile pole parklat vaja! Ja esimees ka ei suutnud midagi mõistlikult seletada.

T: - Ka meil oli see varem nii! Midagi küsida või pakkuda esimehele - arusaadavat vastust esimees ei anna. Meie majavalitseja aga selgitas ja seletas meile kõik kohe ära. Ja kõik eidekesed lõpetasid vastupanu. Sellepärast, et kõik saab korda. Autod ei hakka seisma poris, vaid asfaldil, pori ei too enam keegi jalanõudel koju kaasa. Ja varem oli autode vahelt raske läbi pääsedagi. Nüüd aga on kõik asjatundlikult tehtud. Nii inimeste kui ka autode jaoks.

A: - Aga kas te projekti ka tegite?

T: - Loomulikult! Kuidas siis ilma projektita. Tegime projekti ja kooskõlastasime selle nii nagu peab. Selle kõigega tegeles majavalitseja. Selles seisnebki tema töö - kõike õigesti korraldada.

A:- Ei tea. Meile ütles esimees, et tõenäoliselt ei lubatagi haljasala asemele ehitada parklat.

T: - Miks ei lubata? Kas siis linnavalitsuses ei saada aru, et autosid ei ole kuhugi parkida.

A: - Meil pole ka majaesine maa meie oma.

T: - Mis siis. Alguseks on vaja anda sisse taotlus projekteerimistingimuste saamiseks. See on tasuta. Kui need antakse, on teoreetiliselt võimalik ehitada. Seejärel koostatakse ja kinnitatakse projekt. Siis taotletakse ehitusluba. Tõsi, siin on üks asjaolu.

A: - Mis veel?

T: - Seaduse järgi (Ehitusseadus § 23 lg 1¹, autori märkus) võib ehitusluba taotleda ainult maa omanik.

A: - Ja mida siis teha?

T: - Mitte midagi ebatavalist. Pöördud linnaosa valitsusse, nemad sõlmivad ühistuga vastava lepingu ja esitavad taotluse.

A: - Kust sa seda kõike tead?

T: - Ma olen lihtsalt majavalitsejaga sellel teemal pikka aega rääkinud. Mulle on see huvitav. Ta on asjalik noormees, ei keeldu kunagi vastamast, alati selgitab kõike.

A: - Oh, meil ütlesid kõik, et see kõik on niikuinii kallis. Ja esimees ütles, et me ei kavatse seda teha. Maa on linna oma. Linn peab arendama infrastruktuuri? Peab. Las siis ehitavad ise parkla.

T: - Sellise mõtteviisiga istutegi te oma teeaukudel ja veel kaua. Linnavõimud toetavad selliseid töid. 70% tööde maksumusest võib tagasi saada. Mis, ei ole kuulnud? Projekti nimetuseks on "Hoovid korda!".

A: - Midagi olen kuulnud.

T: - No panete ikka nii mööda! Eelmisel aastal ehitasime selle raha eest endale prügikonteinerite alusplatsi. Nüüd saime toetuse parkla eest.

A: - Ah, see ei ole ikkagi reaalne. Kindlasti on sellised raskused dokumentide vormistamisel, et seda toetust jäädki ootama. Ega, siis asjata meie esimees ei soovi sellega tegeleda.

T: - Ilmaasjata kahtled! Seda olen juba ammu sulle rääkinud: palgake majavalitseja! Kõik probleemid on lahendatavad. Aga nendega tuleb kohe tegeleda. Ja dokumentide vormistamisel ei ole mingeid raskusi. Ise olen lugenud selle kohta (http://hoovidkorda.tallinn.ee autori märkus) Internetis. Seal kõik arusaadavalt kirjas. Ma tean, miks teil midagi ei õnnestunud!

A: - Miks?

T: - Sest et taotluse registreerimiseks piisab sellest, kui asjaajamine on ühistus asjatundlikult teostatud. Siis on vaid vaja valmis dokumendid köita kausta. Aga kui kohe ei tee nii nagu peab, on hiljem mõned paberid puudu ja taotlust võidakse mitte läbi vaadata. No näiteks, teie esimehel on vaja teha mingi töö. Kuidas ta kogub pakkumisi?

A: - Noh, ma ei tea, helistab ühte või teise firmasse – pärib hindu.

T: - Vaat! Vaja on aga saata kirjalikud taotlused hinnapakkumistele. Kõigile firmadele ühesugused, kuid vähemalt kolmele. Siis on ettepanekuid kergem analüüsida. Ja et seda oleks lihtsam võrrelda, sisestatakse kõik andmed tabelisse – saadakse samuti väga mugav dokument. Noh, meie majavalitseja nii kõik vormistabki. Seetõttu ei ole mingeid probleeme taotluse andmisega.

A: - Kõik sul laabub sujuvalt! Koli või teie majja. Kuigi teil on nüüd korterid kallimaks läinud. Parkla on ju olemas. Meil siiski räägitakse, et ei ole mõtet ehitada parklat, sest niikuinii hakatakse sellel parkima kogu ümbruskonnast. Sina ehitad oma raha eest ja priileivasööjad naabermajadest hakkavad pärast seal oma autosid parkima!

T: - Aga, vaat ei hakka! Kuule, me elame ju naabermajades, aga tundub, et eri linnades. Kas sa pole siis kuulnud, et linn annab parklate aluse maa tasuta kasutada?

A: - Jah, aga ma ei usu seda.

T: - Veidrik inimene! Ma ju räägin: tasuta, tähendab - mitte midagi ei pea maksma! (http://www.tallinn.ee/est/Korteriuhistud-saavad-parkimisala-laiendada autori märkus). Me oleme oma täiesti uue parkla juba peaaegu kätte saanud. Jääb ainult üle notari juurde minna, teha sissekanne kinnistusraamatusse ja kõik. Siis paneme üles märgid ja võõrad ei tohi enam parkida meie kodu ees.

A: - Ja mida selleks vaja on teha?

T: - Lihtsalt täidad taotluse (https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=74972 autori märkus) ja kõik! Noh, peab veel vormistama plaani ja lisama, majavalitseja ütles, et selles pole midagi keerulist.

 

Jah, veel palju uut ja kasulikku on meile juurde tulnud koos majavalitsejaga. Professionaal on suurepäraselt töötav asjatundja!

aprill 2010

                                                                            
Halduri vaade