Usalda oma kinnisvara majandamine asjatundjale
 

Lugu 5. Omal kohal

Andrei: - Ma hakkan nüüd meie majas majahoidjana tööd tegema.

Toomas: - Ja see endine? Töötas halvasti?

A: - Ei, vist mitte. Räägitakse, et ta kolis ära. Liiga kaugelt on nüüd meile sõita.

T: - Ja sinul siis pole tahtmist kodus olla? Või ei piisa pensionist?

A: - Nii seda kui teist. Raha ei ole kunagi üleliigne. Siis ma mõtlesingi: suvilahooaeg lõpeb, töötan kevadeni, eks siis paistab.

T: - Kui palju makstakse?

A: - Ah, jumal teab. Ma ise ei ole veel aru saanud.

T: - Kuidas ei ole aru saanud? Lepingus peab ju kirjas olema.

A: - Lepingut veel pole. Meie esinaine ütles küll mulle summa, aga ausalt öeldes ma ei saanud aru kas see on „mustalt“ või „puhtalt“. Mulle tundub, et ta ei saa sellest isegi kuigi hästi aru.

T: - Noh olgu sellega kuidas on. Me ka mõtlesime enne, et maja haldamine maksab meile neli tuhat, kuna esimees sai sellist palka. Keegi ei arvanud, et see oli summa, mille ta puhtalt kätte sai. Ühistule aga läks see maksma üle kuue tuhande. Sellepärast kartsimegi majavalitsejat palgata. Arvasime, et see on liiga kallis. Siis ta seletas meile asja ära. Et vaadata tuleks ühistu kulusid, mitte aga seda, kes ja kui palju kätte saab. Kui lõpuks võtsime tööle majavalitseja, vähenesid meie haldamiskulud.

A: - Kui palju?

T: - Mitte eriti palju, kuid vähemalt ei ole see kallim, kui enne.

A: - Ma usun, et hea töö eest saab ka head tasu. Aga kust sa tead, et sõlmid kokkuleppe hea inimesega?

T: - Kui mitte midagi muuta ja isegi mitte proovida, siis ei saagi midagi teada. Ma ütlen nii: normaalse inimese näed kohe ära ja hiljem võib lepingu majavalitsejaga alati tühistada. See ei ole ju juhatuse uuesti valimine.

A: - Ah, kes nendest lepingutest ikka aru saab?

T: - Mis sinu lepinguga siis on? Miks seda veel ei ole?

A: - Lepingu peaks ette valmistama raamatupidaja. Ei ole veel teinud.

T: - Mis mõttes raamatupidaja? Mis puutub siia raamatupidaja?

A: - Meil koostab kõik lepingud raamatupidaja.

T: - Mis kõik?

A: - Noh, kõik. Nii töölepingud kui ka lepingud juhatusega ja ehitajatega.

T: - Selge. Üldiselt on teie majas võim raamatupidaja käes.

A: - No ja mis siis?

T: - Aga seda, et raamatupidaja ei vastuta juhatuse töö eest. Raamatupidaja vastutab ainult raamatupidamise õigsuse eest, st vastavuse eest seaduste ja sise-eeskirjadega. Lepingute tingimused aga on juhatuse asi.

A: - Meil on hea raamatupidaja. Me usaldame teda.

T: - Jah, see kõik on selge. Aga nii ei ole õige. Igaüks peab tegema oma tööd. Milleks on teil vaja sellist juhatust, kes ise tööd teha ei oska? Olen juba ammu rääkinud: te peate võtma tööle majavalitseja. Majavalitseja koostab lepingu ja kui juhatusele jääb midagi segaseks, siis annab selgitusi. Tead, ka meil oli see enne nii. Üks juhatuse liikmetest niitis muru, raamatupidaja valmistas talle ette alltöövõtulepingu, siis võttis allkirja teiselt juhatuse liikmelt ning kõik olid õnnelikud. Arvasid, et paberitega on kõik korras. Juhatuse liikmete töötasu suuruse ja väljamaksmise korra määrab kindlaks üldkoosolek (MTÜS §28¹ (1). Autori märkus). Lõppude lõpuks on seaduses kõik kirjas. Ainult et juhatusel on omad reeglid, raamatupidajal omad. Raamatupidaja ja raamatupidamise jaoks tundub kõik korras olema. Leping on olemas ja allkirjad all. Seda aga, et makset saab teha vaid üldkoosoleku loal, raamatupidaja ei teadnudki.

A: - Kõike ei hakkagi kunagi teadma ju.

T: - Õige! Ma ju räägingi: igaüks peab tegelema oma tööga! Raamatupidaja - raamatupidamisega, majavalitseja – maja valitsemisega ja juhatus peab kõigel silma peal hoidma. Seda enam, et allkirjaõigus on ainult juhatusel.

A: - Ei tea. Ma arvan, et sa idealiseerid. Väga raske on leida inimesi juhatusse. Selliseid, kes kõigest aru saaksid.

T: - Meil neid probleeme ei ole. Meil saab majavalitseja kõigest aru. Juhatusse oleme valinud lihtsalt ausaid ja mõistlikke inimesi.

A: - Üht ma ei mõista - miks revisjon selliseid vigu kunagi ei avasta?

T: - Sellepärast, et revisjon vaid raamatupidamist kontrollibki. Aga kontrollima peaks kogu majandustegevust. Meile on majavalitseja sellest rääkinud. Ta andis soovijatele ka vastava meelespea. Järgmine kord võtan selle kaasa, näitan sulle. Seal on kõik lahti seletatud – mida ja kuidas peab ühistus kontrollima.

 

Jah, veel palju uut ja kasulikku on meile juurde tulnud koos majavalitsejaga. Professionaal on suurepäraselt töötav asjatundja!

oktoober 2010

                                                                            
Halduri vaade